Entzute kritikoa proposamenarentzat irudia

Entzute kritikoa artista gonbidatuek proposatutako entzunaldi-ziklo bat da. Entzumen Behatokia proiektuaren barruan kokatzen da, eta entzuteko ohiko modu eta formatuen inguruko ikerkuntza-lerro berria irekitzeko helburua du...

entzumen-behatokia

Entzumen-behatokia izen literala da. Jarduera artistikoen eta ikerketa ez-arautuen bidez entzuketa ikertzen diharduen talde bat da.  Proiektuaren abiapuntuak dira hizkuntzaren inguruak, pertzepzioa eta,  ingurukoa, gizartekoa, hirikoa ulertzeko moduari buruzko galderak egiteko helburuarekin, praktikatzen ditugun kontsentsuak. Horren epe luzerako helburua irtenbideak, jarduerak eta inguruak poposatzea da, entzute kritikoa eta aktiboa sustatzeko.